PHP là một ngôn ngữ lập trình phía server mã nguồn mở, được sử dụng phổ biến để phát triển các trang web động. PHP có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng web động, các trang quản trị, các hệ thống quản lý nội dung, các ứng dụng máy chủ, các ứng dụng di động và nhiều ứng dụng khác.

 

 

PHP là gì? Tìm hiểu về ngôn ngữ PHP
03-04-2023

PHP là gì? Tìm hiểu về ngôn ngữ PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình phía server mã nguồn mở, được sử dụng phổ biến để phát triển các trang web động. PHP là viết tắt của "PHP: Hypertext Preprocessor"

Zalo
Message
Call
Gmail